BLOG

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

ĐĂNG KÝ HỌC

GIỚI THIỆU

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN THÀNH VINH ACADEMY

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HOÀN TIỀN
Thời gian yêu cầu hoàn tiền: không quá 3 ngày kể từ ngày thanh toán
Thời lượng buổi học: chưa học buổi nào
Điều kiện xét lý do hoàn tiền:
- Các lỗi kỹ thuật liên quan đến khóa học phát sinh do Thành Vinh Academy khiến khóa học không thể tiến hành được
- Các lỗi thanh toán: thanh toán thừa, thanh toán lặp
- Các lý do khác do phía Thành Vinh Academy phê duyệt. (Không vi phạm các điều khoản ở Điều II)

II. THÀNH VINH ACADEMY KHÔNG HOÀN TIỀN VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP SAU
Các vấn đề phát sinh từ phía học viên:
* Trong trường hợp học viên nghỉ giữa chừng vì lý do cá nhân (không sắp xếp được thời gian học hoặc không muốn học nữa) trong thời gian khóa học diễn ra.
* Lỗi kĩ thuật từ phía học viên: trong quá trình học, nếu học viên gặp các lỗi kỹ thuật khách quan (thiết bị hư hỏng, đường truyền mạng không đáp ứng, app/trình duyệt cũ không học được,...)
* Do chưa đọc kỹ thông tin về khóa học: học viên vui lòng tra cứu thông tin về khóa học trước khi tiến hành thanh toán. (Ví dụ: Phản hồi là không biết khóa học là khóa học online hay offline?...)
* Khách hàng đưa ra các lý do chung chung (Ví dụ: Không thích học nữa, không phù hợp, không làm được theo khóa học,...)
* Thanh toán cho bên thứ 3: Nếu học viên thanh toán khóa học cho bất cứ đối tác/cá nhân khác không chứng minh đã thanh toán cho Thành Vinh Academy. Lúc đó, Thành Vinh Academy không thể hoàn tiền cho quý khách. Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ với bên mà học viên đã thanh toán để yêu cầu hoàn tiền.

III. PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN HOÀN TIỀN
* Thành Vinh Academy thực hiện hình thức hoàn tiền duy nhất là Chuyển Khoản Ngân Hàng. Do đó, khi yêu cầu hoàn tiền quý khách phải cung cấp số tài khoản ngân hàng nhận tiền cho Thành Vinh Academy.
* Sau tối đa 10 ngày kể từ lúc Thành Vinh Academy xác nhận hoàn tiền qua email cho khách hàng.

IV. SỐ TIỀN ĐƯỢC HOÀN LẠI
Thành Vinh Academy thực hiện hoàn tiền theo quy chế đã ban hành. Quý khách liên hệ với chuyên viên CSKH để biết thêm chi tiết.

V. XÁC THỰC THÔNG TIN KHI HOÀN TIỀN
Để đảm bảo tính bảo mật cho khách hàng khi hoàn tiền, Thành Vinh Academy sẽ tiến hành xác thực thông tin của quý khách hàng.
* Khách hàng phải dùng Email đã đăng ký với Thành Vinh Academy để gửi thông tin yêu cầu hoàn tiền. (Tên khóa học yêu cầu hoàn tiền; Email đăng ký trên hệ thống phải trùng khớp nhau.)
* Trong trường hợp quý khách không sử dụng email để đăng ký ban đầu, vui lòng liên hệ với nhân viên CSKH bằng hotline để hướng dẫn chi tiết.

VI. CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN KHI MUA THEO NHÓM
Các khóa học được bán với chính sách giảm giá đặc biệt khi mua theo nhóm. 
* Khi 1 hoặc nhiều người trong nhóm không muốn tham gia khóa học. Thành Vinh Academy sẽ tính giá theo số lượng học viên còn lại và khấu trừ chênh lệch theo chính sách giá mới phù hợp.
* Vui lòng liên hệ với nhân viên bằng hotline để hướng dẫn thông chi tiết.

Lưu ý: Số tiền hoàn lại cho quý khách là số tiền quý khách đã thanh toán cho Thành Vinh Academy trừ đi các khoản chi phí phát sinh trong quá trình đăng ký hay thanh toán.

Thành Vinh Academy @2021

Địa chỉ: Tòa nhà Thành Vinh Holdings, Gò Nảy 4, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Hotline: 0866 599 599

Email: admin@tva.edu.vn

Website: https://tva.edu.vn/

Thời gian làm việc: 8:00h - 17:00h

THÀNH VINH ACADEMY

CUSTOMER SERVICE

Hình thức thanh toán

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Chính  sách  hoàn  tiền

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Chính sách - Cam kết

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG