BLOG

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

ĐĂNG KÝ HỌC

GIỚI THIỆU

I. THÀNH VINH ACADEMY CAM KẾT VỚI HỌC VIÊN
- Cung cấp đầy đủ cho học viên 100% lợi ích của khóa học đã đăng ký 
- Cam kết hỗ trợ sau khóa học: tham gia nhóm cộng đồng Thành Vinh Academy, support zalo, facebook, điện thoại,... 
- Luôn có tài liệu và nhân sự hướng dẫn và hỗ trợ học viên nhiệt tình nhằm hoàn thành 100% mục tiêu khóa học.
- Hoàn tiền 100% nếu tuân thủ Chính sách hoàn tiền tại Thành Vinh Academy. (Thời gian hoàn tiền trong vòng 10 ngày bao gồm thời gian được phê duyệt)


II. CAM KẾT CỦA HỌC VIÊN ĐỐI VỚI THÀNH VINH ACADEMY
- Tham dự đầy đủ 100% thời lượng khóa học. (Học viên tự chịu trách nhiệm về phần kiến thức bị thiếu sót nếu không tham dự đầy đủ buổi học vì lý do cá nhân, Thành Vinh Academy sẽ hỗ trợ về tài liệu online và offline)
- Tham gia đầy đủ và hoàn thành 100% các hoạt động/bài tập của khóa học dưới sự hỗ trợ của giảng viên và trợ giảng. 

Nếu học viên không thực hiện đầy đủ các điều kiện trong mục II, Thành Vinh Academy không có bất kỳ sự bồi thường nào về tài chính và nghĩa vụ do học viên thiếu thái độ đầu tư nghiêm túc cho mục tiêu khóa học.


Xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Anh/Chị đối với Thành Vinh Academy.

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2021CAM KẾT ĐÀO TẠO
THÀNH VINH ACADEMY VÀ HỌC VIÊN

Thành Vinh Academy @2021

Địa chỉ: Tòa nhà Thành Vinh Holdings, Gò Nảy 4, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Hotline: 0866 599 599

Email: admin@tva.edu.vn

Website: https://tva.edu.vn/

Thời gian làm việc: 8:00h - 17:00h

THÀNH VINH ACADEMY

CUSTOMER SERVICE

Hình thức thanh toán

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Chính  sách  hoàn  tiền

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Chính sách - Cam kết

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG